ASESORIA J A P, S.L (Asesoria J A P)

Ptge. Josep Gelabert, 2-4 - 08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT.
Sector: Serveis a empreses (excepte TIC)
Activitat: Activitats de comptabilitat / tenidoria de llibres / auditoria i assessoria fiscal
Zona:Fora Polígons
Categoría: Activitats de comptabilitat / tenidoria de llibres / auditoria i assessoria fiscal
Zona:Fora Polígons

Informació

Assessoria legal, fiscal i comptable i jurídica.

Informació ampliada


Despatx professional dedicat a l’assessorament legal, fiscal, comptable i jurídic a Pimes i particulars ubicat al Baix Llobregat.


Num. treballadors: 0-10
Facturació anual: 0-2M

Detalls de contacte

Ptge. Josep Gelabert, 2-4 - 08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT.