DIVERSIFICACION Y GESTION CORYME, S.L.

Pg. dels Ferrocarrils Catalans, 207 - 08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT.
Sector: Serveis a empreses (excepte TIC)
Activitat: Altres activitats de consultoria de gestió empresarial
Zona:Pol. Ind. Almeda
Categoría: Altres activitats de consultoria de gestió empresarial
Zona:Pol. Ind. Almeda

Informació

Ampliar l’adquisició, la gestió, la transmissió, l’alienació, l’explotació i la tinença de títols valors, accions, participacions i altres títols representatius de capital o patrimoni d’empreses i societats civils.


Num. treballadors: 0-10
Facturació anual: 0-2M

Detalls de contacte

Pg. dels Ferrocarrils Catalans, 207 - 08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT.