FUBER BCN 100, S.L

c/ Bellaterra, 35 - 08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT.
Sector: Activitats immobiliàries
Activitat: Activitats immobiliàries
Zona:Fora Polígons
Categoría: Activitats immobiliàries
Zona:Fora Polígons

Informació

Altres activitats de construcció especialitzada n.c.o.p.

Informació ampliada


Promocionar, adquirir, transmetre, alienar, urbanitzar, dividir, i parcel·lar tota classe d’immobles, terrenys i finques rústiques i urbanes, així com la construcció i arrendament no financer de tals béns, etc.


Num. treballadors: 0-10
Facturació anual: 0-2M

Detalls de contacte

c/ Bellaterra, 35 - 08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT.