GESTORIA DANMAC, S.L

Av. del Parc, 22 - 08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT.
Sector: Serveis a empreses (excepte TIC)
Activitat: Activitats de comptabilitat / tenidoria de llibres / auditoria i assessoria fiscal
Zona:Fora Polígons
Categoría: Activitats de comptabilitat / tenidoria de llibres / auditoria i assessoria fiscal
Zona:Fora Polígons

Informació

Assessoria i gestoria.


Num. treballadors: 0-10
Facturació anual: 0-2M

Detalls de contacte

Av. del Parc, 22 - 08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT.