PANDARO FMD 2006, S.L

c/ Mossen Jacint Verdaguer, 6 - 08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT.
Sector: Activitats immobiliàries
Activitat: Activitats immobiliàries
Zona:Fora Polígons
Categoría: Activitats immobiliàries
Zona:Fora Polígons

Informació

Compravenda de béns immobiliaris per compte propi

Informació ampliada


L’adquisició, subscripció, tinença, administració, explotació, arrendament no financer, constitució, promoció i transmissió de tota classe de béns immobles, etc.


Num. treballadors: 0-10
Facturació anual: 0-2M

Detalls de contacte

c/ Mossen Jacint Verdaguer, 6 - 08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT.