PUNTUAL KEY EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL, S.L.

c/ ISAAC PERAL, 5 - 08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT.
Sector: Serveis a empreses (excepte TIC)
Activitat: Activitats de les empreses de treball temporal
Zona:Fora Polígons
Categoría: Activitats de les empreses de treball temporal
Zona:Fora Polígons

Informació

Activitats de les empreses de treball temporal

Informació ampliada


La contractació de treballadors per a cedir-los temporalment a altres empreses usuàries.


Num. treballadors: 0-10
Facturació anual: 0-2M

Detalls de contacte

c/ ISAAC PERAL, 5 - 08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT.