SERVEIS DE L'ESPECTACLE EDISON, S.L

C/ FREDERIC SOLER, 92 - 08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT.
Sector: Serveis a empreses (excepte TIC)
Activitat: Lloguer d'altres tipus de maquinària / equips i béns tangibles
Zona:Fora Polígons
Categoría: Lloguer d'altres tipus de maquinària / equips i béns tangibles
Zona:Fora Polígons

Informació

Lloguer de béns de consum

Informació ampliada


Lloguer d’altres efectes personals i articles d’ús domèstic


Num. treballadors: 0-10
Facturació anual: 0-2M

Detalls de contacte

C/ FREDERIC SOLER, 92 - 08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT.