VAGDER TRADE, S.L.

C/ Mossen Andreu, 43-1er pis - 08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT.
Sector: Serveis a empreses (excepte TIC)
Activitat: Activitats de comptabilitat / tenidoria de llibres / auditoria i assessoria fiscal
Zona:Fora Polígons
Categoría: Activitats de comptabilitat / tenidoria de llibres / auditoria i assessoria fiscal
Zona:Fora Polígons

Informació

Assessoria i relacions públiques d’empreses

Informació ampliada


Assessoria i relacions públiques d’empreses. Ostentar càrrecs d’administració i direcció en societats mercantils. Prestar serveis de gerència en societats mercantils. Prestar serveis integrals a societats mercantils, comptables, laborals, fiscals…


Num. treballadors: 0-10
Facturació anual: 0-2M

Detalls de contacte

C/ Mossen Andreu, 43-1er pis - 08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT.