ZEPOL SERVICIOS Y SANEAMIENTOS TÉCNICOS DE ALCANTARILLAS, S.L. (ZEPOL SYSTA)

Rbla. Solanes, 12 - 08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT.
Sector: Agricultura i indústria extractiva
Activitat: Agricultura i indústria extractiva
Zona:Pol. Ind. Est Famades
Categoría: Agricultura i indústria extractiva
Zona:Pol. Ind. Est Famades

Informació

Detecció, tractament, transport i gestió autoritzada de residus líquids i pastosos.

Informació ampliada


Transport i gestió autoritzada de residus líquids i pastosos. Col·laboren amb entitats que asseguren el correcte tractament i destí final dels residus.Desobstrucció i neteja de xarxes de clavegueram, canonades, col·lectors i sifons, també neteja i absorció d’arquetes i fosses sèptiques. Neteja de reactors i condensadors amb equip d’alta pressió i buit en instal·lacions industrials i plantes químiques, amb la preparació necessària per a treballar en espais confinats. Inspeccions mitjançant equips de cambra TV , permetent localitzar arquetes i accedir a les seves canonades per a comprovar el seu estat i detectar possibles anomalies.


Num. treballadors: 0-10
Facturació anual: 0-2M

Detalls de contacte

Rbla. Solanes, 12 - 08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT.